Welkom bij de vragenlijst die is bedoeld voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen of transgenders (afkorting LHBT). Ook personen die nog zoekende zijn naar hun seksuele voorkeur (queer) of personen met een intersekse conditie mogen de vragenlijst invullen.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.
 
Waar gaat dit onderzoek over?
Met dit onderzoek willen we achterhalen of LHBT'ers zich voldoende vrij en veilig voelen om te kunnen zijn wie ze zijn. We stellen dus vragen over openheid, acceptatie, veiligheidsbeleving en (mogelijk) slachtofferschap. Maar ook vragen over (gemeentelijke) hulp en ondersteuning komen aan bod.
 
Vertrouwelijkheid
U kunt de vragenlijst anoniem invullen. Wij beschikken ook niet over uw naam of adresgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.  Ook gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot personen.
 
Kent u andere personen die deze vragenlijst willen invullen?
Kent u (andere) lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender inwoners in de regio Midden en Noordoost Brabant? En zouden zij ook graag de vragenlijst invullen? Dan mag u de link van deze website naar hen doorsturen.
 
Contact
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht bij O&S@oss.nl .
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.